در خانه چه کسی باید حرف آخر رابزند؟

با توجه به اینکه در گذشته زنان در منزل خانه داری می کردند و مردان در خارج از محیط منزل مشغول به انجام فعالیت های اقتصادی بودند و خرج و مخارج خانواده را تأمین می کردند، مردها نقش تعيين کننده داشتند و این مسأله بصورت یک فرهنگ و سنت قبول شده بود.


امروزه هدایت مسیر زندگی چه در خانه و چه در بیرون از آن بر عهده هر دو نفر( زن و مرد) است و بیشتر جامعه به این سمت پیش می رود.

استقلال مالی زنان سبب قدرتمند شدن آنها هم شده، البته این یک اتفاق طبیعی است،( استقلال مالی با قدرت بالا رابطه مستقیم دارد) اما این مسأله در روابط زوجین احتمال بروز مشکلات را بهمراه دارد و چنانچه زوجین نسبت به این مسأله آگاه نباشند طبیعتا روابط زناشویی اسیب خواهد دید.

مدیریت,مدیریت خانه,مدیریت منزل
مدیریت مالی در خانواده

براساس تفاوت هایی که بین زن و مرد وجود دارد ( که در علوم شناختی و روانشناسی و… آمده است) طبیعتاً باید نقش های متفاوتی برای آنها قائل باشیم، اما بعضی ها اصلا نمی خواهند تفاوت مرد و زن را قبول کنند!

در هر نظام و سازمانِ انسانی می باید سلسله مراتب وجود داشته باشد و این سلسله مراتب در خانواده الزامی بوده، می بایست شخصی از اعضای خانواده در نقش اول باشد و خانواده را مدیریت کند.

مرد برایش این مهم است که همسرش از وی پیروی کند، زن هم برایش این مهم است که شوهرش به وی علاقه داشته باشد؛ چنانچه این علاقه نباشد، دلش می شکند. باید این تفاوت ها را ببینیم!

هم خانم باید مدیریت کند و نقش های مدیریتی خود را بشناسد، هم آقا. مدیریت بزرگ خانواده با مرد است و این چیزی است که روان شناس ها هم گفته اند. مدیریت خُرد( مدیریت در محیط منزل) با زن است؛ در دائرۀ داخلی منزل، بالاترین مسوولیت ها و مدیریت ها به عهدۀ خانم است.